Apside

Apsida je polukružni završetak antičke bazilike gde je sedeo predsednik suda sa ostalim sudijama. Od IV veka taj arhitektonski oblik preuzima i hršćanska bazilika i u tom delu smeštena je episkopova katedra. U kasnijim razdobljima apsida dobija i drugačije oblike (poligon, kvadrat, segment), a i drugačije funkcije – izvor Wikipedia